ห้องข่าว

26 กุมภาพันธ์ 2553

งบการเงินรายปี 2009

อ่านต่อ
25 กุมภาพันธ์ 2553

ประกาศสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ม.ค. 2553

อ่านต่อ
24 กุมภาพันธ์ 2553

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 5

อ่านต่อ
28 มกราคม 2553

ประกาศสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2552

อ่านต่อ
25 ธันวาคม 2552

ประกาศสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 พ.ย. 2552

อ่านต่อ
30 พฤศจิกายน 2552

ประกาศสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2552

อ่านต่อ
29 ตุลาคม 2552

ประกาศสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 30 ก.ย. 2552

อ่านต่อ
29 กันยายน 2552

ประกาศสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 31 ส.ค. 2552

อ่านต่อ
09 กันยายน 2552

บัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
31 สิงหาคม 2552

ประกาศสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552

อ่านต่อ
11 สิงหาคม 2552

แจ้งการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวม GOLDPF

อ่านต่อ
27 กรกฎาคม 2552

ประกาศสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552

อ่านต่อ
30 มิถุนายน 2552

ประกาศสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2552

อ่านต่อ
27 พฤษภาคม 2552

ประกาศสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2552

อ่านต่อ
30 เมษายน 2552

ประกาศสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552

อ่านต่อ