ข้อมูลกองทุน

ส่วนการดำเนินกิจการของกองทุนรวม

ข้อมูลกองทุนรวม

ชื่อกองทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (Gold Property Fund (Leasehold))
ชื่อย่อ GOLDPF
ประเภทกองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทกองปิด ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
เงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2,060 ล้านบาท (สองพันหกสิบล้านบาท)
อายุกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ
ชื่อบริษัทจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
  • สิทธิการเช่าระยะยาว 30 ปี และสิทธิในการต่อสัญญาเช่าอีก 30 ปี ในที่ดินพร้อมสิ่ง ปลูกสร้างประเภทโรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ในโครงการเดอะเมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ ซึ่งประกอบด้วยอาคารสูง 26 ชั้น และชั้นใต้ดิน 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 26,424 ตารางเมตร โดยเป็นพื้นที่ให้เช่ารวมประมาณ 16,000 ตารางเมตร บนที่ดิน 1 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา
  • กรรมสิทธิ์ในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของโครงการเมย์แฟร์เมริออท
ผู้เช่าช่วง บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด
ผู้บริหารโครงการ บริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ลักซ์ชูรี โฮเต็ลส์ แอนด์ รีสอร์ทส (ไทยแลนด์) จำกัด