ทรัพย์สินที่ลงทุน

รายละเอียดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ (GOLDPF)

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลด์ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร และลงทุนในเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในโครงการเดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ โดยมีรายละเอียดของการลงทุน ดังนี้

เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์
ประเภทการใช้งาน อาคารพักอาศัยประเภทเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
ที่ตั้ง เลขที่ 60 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เจ้าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด
ผู้เช่าช่วง บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด
ผู้บริหารโครงการ บริษัท แมริออท โฮเต็ลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Luxury Hotels & Resorts (Thailand) Limited
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวม เช่าที่ดินและอาคาร รวมถึงระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งส่วนควบ และเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ ระยะเวลา 30 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2580 โดยผู้ให้เช่าให้คำมั่นว่ากองทุนมีสิทธิที่จะต่ออายุสัญญาเช่าได้อีก 30 ปี นับจากวันครบกำหนดระยะเวลาเช่า
จำนวนห้องพัก 162 ห้อง