ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 26 พฤศจิกายน 2562 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(27 มกราคม 2563 ถึง 07 กุมภาพันธ์ 2563)
7.00 7.45 7.00 7.10 25,900 181,695
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(26 ธันวาคม 2562 ถึง 24 มกราคม 2563)
7.30 7.60 6.50 7.00 111,900 779,865
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
24 กุมภาพันธ์ 2563 6.80 7.00 6.80 6.95 5,300 36,610
21 กุมภาพันธ์ 2563 6.90 7.00 6.90 7.00 28,500 199,450
20 กุมภาพันธ์ 2563 6.90 7.00 6.90 7.00 600 4,150
19 กุมภาพันธ์ 2563 7.00 7.00 7.00 7.00 26,800 187,600
18 กุมภาพันธ์ 2563 7.00 7.00 7.00 7.00 20,900 146,300
17 กุมภาพันธ์ 2563 7.00 7.00 7.00 7.00 21,800 152,600
14 กุมภาพันธ์ 2563 7.00 7.00 7.00 7.00 21,900 153,300
13 กุมภาพันธ์ 2563 7.00 7.00 7.00 7.00 10,000 70,000
12 กุมภาพันธ์ 2563 - - - - 0 0
11 กุมภาพันธ์ 2563 7.35 7.35 7.35 7.35 100 735
07 กุมภาพันธ์ 2563 7.10 7.10 7.10 7.10 200 1,420
06 กุมภาพันธ์ 2563 7.00 7.40 7.00 7.05 10,900 76,480
05 กุมภาพันธ์ 2563 7.00 7.00 7.00 7.00 1,100 7,700
04 กุมภาพันธ์ 2563 7.00 7.00 7.00 7.00 1,900 13,300
03 กุมภาพันธ์ 2563 7.00 7.00 7.00 7.00 7,000 49,000
31 มกราคม 2563 7.35 7.45 7.00 7.05 4,700 33,050
30 มกราคม 2563 7.45 7.45 7.45 7.45 100 745
29 มกราคม 2563 - - - - 0 0
28 มกราคม 2563 - - - - 0 0
27 มกราคม 2563 - - - - 0 0
24 มกราคม 2563 7.00 7.00 6.90 7.00 5,500 38,395
23 มกราคม 2563 6.90 7.45 6.90 7.00 12,000 83,945
22 มกราคม 2563 7.00 7.00 7.00 7.00 200 1,400
21 มกราคม 2563 7.00 7.00 6.90 6.90 44,900 310,010
20 มกราคม 2563 6.90 7.00 6.90 7.00 3,600 24,900
17 มกราคม 2563 7.00 7.00 7.00 7.00 11,000 77,000
16 มกราคม 2563 7.00 7.00 7.00 7.00 2,500 17,500
15 มกราคม 2563 - - - - 0 0
14 มกราคม 2563 7.10 7.10 6.95 7.05 10,700 74,450
13 มกราคม 2563 7.10 7.10 7.10 7.10 200 1,420
10 มกราคม 2563 7.10 7.10 7.10 7.10 1,400 9,940
09 มกราคม 2563 7.60 7.60 6.50 7.10 10,300 73,170
08 มกราคม 2563 7.00 7.05 7.00 7.05 9,300 65,555
07 มกราคม 2563 - - - - 0 0
06 มกราคม 2563 - - - - 0 0
03 มกราคม 2563 - - - - 0 0
02 มกราคม 2563 - - - - 0 0
30 ธันวาคม 2562 - - - - 0 0
27 ธันวาคม 2562 7.25 7.25 7.25 7.25 200 1,450
26 ธันวาคม 2562 7.30 7.30 7.30 7.30 100 730
25 ธันวาคม 2562 6.90 6.90 6.90 6.90 100 690
24 ธันวาคม 2562 - - - - 0 0
23 ธันวาคม 2562 6.90 6.90 6.90 6.90 200 1,380
20 ธันวาคม 2562 - - - - 0 0
19 ธันวาคม 2562 - - - - 0 0
18 ธันวาคม 2562 - - - - 0 0
17 ธันวาคม 2562 - - - - 0 0
16 ธันวาคม 2562 - - - - 0 0
13 ธันวาคม 2562 7.00 7.15 7.00 7.15 400 2,830
12 ธันวาคม 2562 7.10 7.65 7.10 7.65 900 6,445
11 ธันวาคม 2562 6.70 7.25 6.70 7.15 5,400 37,810
09 ธันวาคม 2562 6.50 7.25 6.25 6.75 13,000 85,855
06 ธันวาคม 2562 - - - - 0 0
04 ธันวาคม 2562 - - - - 0 0
03 ธันวาคม 2562 7.00 7.55 7.00 7.55 9,000 63,055
02 ธันวาคม 2562 - - - - 0 0
29 พฤศจิกายน 2562 - - - - 0 0
28 พฤศจิกายน 2562 - - - - 0 0
27 พฤศจิกายน 2562 7.05 7.05 7.05 7.05 100 705
26 พฤศจิกายน 2562 - - - - 0 0