ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 14 มกราคม 2564 ถึง 12 เมษายน 2564

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 มีนาคม 2564 ถึง 26 มีนาคม 2564)
7.95 7.95 7.15 7.45 513,500 3,885,700
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(11 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 12 มีนาคม 2564)
5.04 7.90 5.04 7.85 2,288,890 15,110,155
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12 เมษายน 2564 7.40 7.40 7.25 7.30 11,900 86,440
09 เมษายน 2564 7.35 7.35 7.30 7.30 3,000 21,940
08 เมษายน 2564 7.40 7.45 7.40 7.45 400 2,970
07 เมษายน 2564 7.45 7.45 7.45 7.45 100 745
05 เมษายน 2564 7.40 7.40 7.40 7.40 21,000 155,400
02 เมษายน 2564 7.30 7.40 7.25 7.40 700 5,140
01 เมษายน 2564 7.50 7.50 7.30 7.45 900 6,605
31 มีนาคม 2564 7.45 7.45 7.30 7.30 500 3,695
30 มีนาคม 2564 7.35 7.45 7.30 7.30 1,800 13,255
29 มีนาคม 2564 7.25 7.40 7.25 7.35 24,400 178,565
26 มีนาคม 2564 7.35 7.45 7.35 7.45 12,100 88,965
25 มีนาคม 2564 7.35 7.35 7.30 7.35 21,000 154,200
24 มีนาคม 2564 7.40 7.40 7.35 7.35 8,500 62,895
23 มีนาคม 2564 7.55 7.60 7.45 7.45 3,100 23,215
22 มีนาคม 2564 7.55 7.55 7.45 7.45 1,200 9,030
19 มีนาคม 2564 7.55 7.60 7.40 7.60 86,300 654,440
18 มีนาคม 2564 7.40 7.50 7.40 7.50 9,300 69,680
17 มีนาคม 2564 7.45 7.55 7.45 7.50 19,100 142,610
16 มีนาคม 2564 7.50 7.65 7.45 7.50 104,000 779,915
15 มีนาคม 2564 7.95 7.95 7.15 7.65 248,900 1,900,750
12 มีนาคม 2564 6.91 7.90 6.91 7.85 939,619 7,134,770
11 มีนาคม 2564 5.92 6.91 5.92 6.76 230,499 1,511,885
10 มีนาคม 2564 6.17 6.17 5.83 5.92 45,776 271,300
09 มีนาคม 2564 6.22 6.22 6.17 6.17 1,215 7,555
08 มีนาคม 2564 5.88 5.92 5.88 5.92 16,001 94,795
05 มีนาคม 2564 5.92 5.92 5.83 5.92 1,418 8,380
04 มีนาคม 2564 5.73 5.92 5.73 5.92 39,092 227,670
03 มีนาคม 2564 5.92 5.92 5.83 5.83 82,133 478,500
02 มีนาคม 2564 5.78 5.92 5.78 5.83 225,132 1,301,685
01 มีนาคม 2564 6.17 6.17 5.78 5.78 73,120 428,950
25 กุมภาพันธ์ 2564 5.68 5.83 5.68 5.83 148,265 858,425
24 กุมภาพันธ์ 2564 5.88 5.88 5.73 5.83 110,287 641,510
23 กุมภาพันธ์ 2564 5.78 5.88 5.78 5.88 85,779 498,525
22 กุมภาพันธ์ 2564 5.73 5.83 5.68 5.83 51,650 300,640
19 กุมภาพันธ์ 2564 6.22 6.22 5.63 5.73 114,743 658,215
18 กุมภาพันธ์ 2564 5.23 6.32 5.23 5.83 85,576 488,205
17 กุมภาพันธ์ 2564 5.18 5.18 5.18 5.18 1,013 5,250
16 กุมภาพันธ์ 2564 5.43 5.43 5.13 5.33 8,507 44,250
15 กุมภาพันธ์ 2564 5.13 5.38 5.13 5.18 27,445 140,955
11 กุมภาพันธ์ 2564 5.04 5.48 5.04 5.13 1,620 8,690
10 กุมภาพันธ์ 2564 5.38 5.43 5.28 5.28 405 2,175
09 กุมภาพันธ์ 2564 5.43 5.43 5.38 5.38 15,495 83,390
08 กุมภาพันธ์ 2564 5.33 5.43 5.33 5.38 3,139 16,810
05 กุมภาพันธ์ 2564 5.23 5.28 5.23 5.28 2,228 11,670
04 กุมภาพันธ์ 2564 5.09 5.33 5.09 5.33 10,431 55,590
03 กุมภาพันธ์ 2564 5.04 5.38 5.04 5.33 1,418 7,465
02 กุมภาพันธ์ 2564 5.33 5.33 5.28 5.33 911 4,850
01 กุมภาพันธ์ 2564 5.48 5.48 4.94 5.33 405 2,095
29 มกราคม 2564 5.04 5.13 5.04 5.13 203 1,030
28 มกราคม 2564 - - - - 0 0
27 มกราคม 2564 5.18 5.18 5.04 5.13 26,736 135,415
26 มกราคม 2564 5.13 5.28 5.13 5.13 5,975 31,325
25 มกราคม 2564 5.33 5.33 5.13 5.23 6,583 34,450
22 มกราคม 2564 5.28 5.33 5.28 5.33 709 3,750
21 มกราคม 2564 5.33 5.33 5.33 5.33 304 1,620
20 มกราคม 2564 5.23 5.33 5.23 5.23 3,646 19,090
19 มกราคม 2564 5.28 5.28 5.13 5.13 405 2,095
18 มกราคม 2564 5.33 5.33 5.13 5.13 9,621 50,870
15 มกราคม 2564 5.18 5.18 5.18 5.18 101 525
14 มกราคม 2564 5.33 5.33 5.33 5.33 101 540