ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 26 พฤศจิกายน 2563 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(28 มกราคม 2564 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2564)
5.20 5.55 5.00 5.35 34,200 185,075
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(29 ธันวาคม 2563 ถึง 27 มกราคม 2564)
5.25 5.50 5.10 5.20 340,100 1,772,985
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
25 กุมภาพันธ์ 2564 5.75 5.90 5.75 5.90 146,400 858,425
24 กุมภาพันธ์ 2564 5.95 5.95 5.80 5.90 108,900 641,510
23 กุมภาพันธ์ 2564 5.85 5.95 5.85 5.95 84,700 498,525
22 กุมภาพันธ์ 2564 5.80 5.90 5.75 5.90 51,000 300,640
19 กุมภาพันธ์ 2564 6.30 6.30 5.70 5.80 113,300 658,215
18 กุมภาพันธ์ 2564 5.30 6.40 5.30 5.90 84,500 488,205
17 กุมภาพันธ์ 2564 5.25 5.25 5.25 5.25 1,000 5,250
16 กุมภาพันธ์ 2564 5.50 5.50 5.20 5.40 8,400 44,250
15 กุมภาพันธ์ 2564 5.20 5.45 5.20 5.25 27,100 140,955
11 กุมภาพันธ์ 2564 5.10 5.55 5.10 5.20 1,600 8,690
10 กุมภาพันธ์ 2564 5.45 5.50 5.35 5.35 400 2,175
09 กุมภาพันธ์ 2564 5.50 5.50 5.45 5.45 15,300 83,390
08 กุมภาพันธ์ 2564 5.40 5.50 5.40 5.45 3,100 16,810
05 กุมภาพันธ์ 2564 5.30 5.35 5.30 5.35 2,200 11,670
04 กุมภาพันธ์ 2564 5.15 5.40 5.15 5.40 10,300 55,590
03 กุมภาพันธ์ 2564 5.10 5.45 5.10 5.40 1,400 7,465
02 กุมภาพันธ์ 2564 5.40 5.40 5.35 5.40 900 4,850
01 กุมภาพันธ์ 2564 5.55 5.55 5.00 5.40 400 2,095
29 มกราคม 2564 5.10 5.20 5.10 5.20 200 1,030
28 มกราคม 2564 - - - - 0 0
27 มกราคม 2564 5.25 5.25 5.10 5.20 26,400 135,415
26 มกราคม 2564 5.20 5.35 5.20 5.20 5,900 31,325
25 มกราคม 2564 5.40 5.40 5.20 5.30 6,500 34,450
22 มกราคม 2564 5.35 5.40 5.35 5.40 700 3,750
21 มกราคม 2564 5.40 5.40 5.40 5.40 300 1,620
20 มกราคม 2564 5.30 5.40 5.30 5.30 3,600 19,090
19 มกราคม 2564 5.35 5.35 5.20 5.20 400 2,095
18 มกราคม 2564 5.40 5.40 5.20 5.20 9,500 50,870
15 มกราคม 2564 5.25 5.25 5.25 5.25 100 525
14 มกราคม 2564 5.40 5.40 5.40 5.40 100 540
13 มกราคม 2564 5.20 5.40 5.20 5.20 1,700 8,940
12 มกราคม 2564 5.20 5.25 5.20 5.20 5,800 30,170
11 มกราคม 2564 5.25 5.40 5.20 5.20 63,800 334,375
08 มกราคม 2564 5.20 5.25 5.20 5.25 700 3,645
07 มกราคม 2564 5.15 5.20 5.10 5.20 33,700 173,985
06 มกราคม 2564 5.10 5.25 5.10 5.20 500 2,595
05 มกราคม 2564 5.25 5.25 5.20 5.20 20,000 104,035
04 มกราคม 2564 5.20 5.25 5.20 5.20 51,400 267,350
30 ธันวาคม 2563 5.20 5.30 5.20 5.30 20,600 107,140
29 ธันวาคม 2563 5.25 5.50 5.20 5.20 88,400 461,070
28 ธันวาคม 2563 5.65 5.65 5.65 5.65 100 565
25 ธันวาคม 2563 5.70 5.70 5.70 5.70 800 4,560
24 ธันวาคม 2563 5.30 5.70 5.30 5.50 600 3,280
23 ธันวาคม 2563 5.70 5.70 5.70 5.70 900 5,130
22 ธันวาคม 2563 5.65 5.70 5.65 5.70 200 1,135
21 ธันวาคม 2563 5.50 5.50 5.35 5.50 700 3,825
18 ธันวาคม 2563 5.65 5.70 5.60 5.70 4,500 25,390
17 ธันวาคม 2563 5.65 5.70 5.65 5.70 1,000 5,690
16 ธันวาคม 2563 5.65 5.65 5.65 5.65 200 1,130
15 ธันวาคม 2563 5.65 5.65 5.65 5.65 200 1,130
14 ธันวาคม 2563 5.60 5.60 5.60 5.60 100 560
09 ธันวาคม 2563 5.60 5.60 5.55 5.60 8,300 46,430
08 ธันวาคม 2563 5.40 5.70 5.40 5.60 8,300 45,735
04 ธันวาคม 2563 5.65 5.65 5.20 5.35 28,100 151,100
03 ธันวาคม 2563 5.20 5.65 5.20 5.65 4,000 22,150
02 ธันวาคม 2563 5.70 5.70 5.70 5.70 200 1,140
01 ธันวาคม 2563 5.70 5.70 5.70 5.70 10,000 57,000
30 พฤศจิกายน 2563 5.70 5.70 5.60 5.70 11,700 66,090
27 พฤศจิกายน 2563 5.30 5.70 5.30 5.70 12,000 67,240
26 พฤศจิกายน 2563 5.30 5.30 5.30 5.30 100 530