ราคาหลักทรัพย์

GOLDPF
7.40 THB
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย
100,000 หุ้น
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.40 - 7.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.70 - 6.45
18 ตุลาคม 2562 16:38