ราคาหลักทรัพย์

GOLDPF
5.90 THB
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย
37,900 หุ้น
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.90 - 5.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.35 - 5.00
04 มีนาคม 2564 12:13