ราคาหลักทรัพย์

GOLDPF
6.95 THB
-0.05 (-0.71%)
ปริมาณซื้อขาย
5,300 หุ้น
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.00 - 6.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.70 - 6.25
24 กุมภาพันธ์ 2563 16:39